Επισκευή Μητρικής Πλακέτας Mac

7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00Επισκευή Μητρικής Πλακέτας Vintage Macs (Εκτός Κάρτας Γραφικών)

Επισκευή Κάρτας Γραφικών Vintage Macs

Όσο παλαιό και εάν είναι το Mac σας, επισκευάζουμε την Μητρική Πλακέτα του, αρκεί να υπάρχει διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών.